ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – DOPPLERS

YPERHX DOPPLERΜε το Υπερηχογράφημα Ανάπτυξης – Dopplers ελέγχονται η φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου και η σωστή τροφοδοσία του από τον πλακούντα.

Με αυτόν τον τρόπο εξακριβώνεται πόσο σωστά μεγαλώνει το έμβρυο μέχρι εκείνη τη στιγμή και προβλέπεται η μελλοντική ενδομήτρια ανάπτυξή του. Το υπερηχογράφημα ανάπτυξης ξεκινάει να διενεργείται από την 28η εβδομάδα.

Αρχικά, με υπερηχογραφικές βιομετρικές μετρήσεις, γίνεται ο έλεγχος ανάπτυξης βάσει του μεγέθους του εμβρύου. Συγκεκριμένα, αξιολογείται το μέγεθος του κρανίου, του κορμού και των άκρων. Στη συνέχεια, οι τιμές αυτές συγκρίνονται με τις αναμενόμενες μετρήσεις ανάλογα με την ηλικία κύησης.  Ακόμη, αξιολογείται το βάρος του εμβρύου, το οποίο υπολογίζεται με ειδικούς αλγορίθμους.

Με την μέθοδο Doppler έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αιματική ροή σε διάφορα αγγεία, είτε της μητέρας είτε του εμβρύου.  Η υπερηχογραφία Doppler έχει αποδειχτεί ευαίσθητη μέθοδος αξιολόγησης της μεταβολικής κατάστασης του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η αιμοδυναμική κατάσταση του εμβρύου εκτιμάται με τον έλεγχο της αιματικής ροής στην ομφαλική αρτηρία και στη μέση εγκεφαλική αρτηρία. Βάσει της αιματικής ροής στις μητριαίες αρτηρίες, ελέγχεται και η μητριαιο-πλακουντιακή κυκλοφορία.

Σε περίπτωση προχωρημένης ηλικίας κύησης, το υπερηχογράφημα ανάπτυξης μας παρέχει πληροφορίες για την περαιτέρω εξέλιξη της κύησης, ενώ μπορεί να ανιχνεύσει και να αποτρέψει δυσμενείς καταστάσεις, όπως τον ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου.

Εφόσον το έμβρυο έχει την κατάλληλη θέση, γίνεται απεικόνισή του με τη μέθοδο της τρισδιάστατης (3D) υπερηχογραφίας.