ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΖΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Είναι γενική παραδοχή ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε αυτό. Λόγω του εξαιρετικά ευαίσθητου αντικειμένου, η παροχή των υπηρεσιών υγείας από τον γιατρό διέπεται σήμερα από ορισμένες αρχές που περιέχονται στην ιατρική δεοντολογία.

Ειδικότερα για την ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μου στη Μεγάλη Βρετανία, έχω διδαχθεί και υιοθετήσει τις σύγχρονες αξίες της ιατρικής που βασίζονται στις παρακάτω αρχές:

  • Κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή και έχει ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες. Η εξατομικευμένη φροντίδα και ο σεβασμός στην προσωπικότητα της ασθενούς είναι απαραίτητα στη σύγχρονη ιατρική πράξη.
  • Ο γυναικολόγος πρέπει να χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Οφείλει να δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στις ασθενείς και να σέβεται τις απόψεις των γυναικών που του εμπιστεύονται την υγεία τους.
  • Η ασθενής έχει δικαίωμα σε ΑΠΟΛΥΤΗ ιατρική εχεμύθεια. Ο γυναικολόγος δεν έχει δικαίωμα να συζητήσει με κανέναν (ούτε με τους συγγενείς της) ιατρικά θέματα που την αφορούν, χωρίς την άδεια της ιδίας.
  • Η σύγχρονη ιατρική άποψη είναι τεκμηριωμένη και βασίζεται σε ιατρικές μελέτες και ιατρικά πρωτόκολλα. Καθώς τα δεδομένα στην ιατρική επιστήμη μεταβάλλονται, ο ιατρός πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς με συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια και να μελετά τη σύγχρονη ιατρική βιβλιογραφία, ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα ανά πάσα στιγμή.
  • Περαιτέρω, στα πλαίσια των δράσεων της ιατρικής κοινότητας, ο ιατρός έχει υποχρέωση να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ενημέρωση του κοινού για θέματα υγείας και να μεριμνά για την πρόληψη ασθενειών με ομιλίες, ενημερωτικά φυλλάδια, σύγχρονη και ενημερωμένη ιστοσελίδα στο Internet κ.λ.π.