ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στην προσπάθεια για καλύτερη ενημέρωση, παρατίθενται ιατρικές πληροφορίες για διάφορες παθήσεις της Μαιευτικής – Γυναικολογίας. Οι πληροφορίες αυτές έχουν σκοπό να λύσουν κάποιες απλές απορίες και δε φιλοδοξούν ούτε να εξαντλήσουν το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται, ούτε να ενθαρρύνουν τις ασθενείς να προχωρήσουν σε αυτο-διάγνωση και πολύ περισσότερο σε αυτο-θεραπεία. Κάθε γυναίκα θα πρέπει να συμβουλεύεται τον ιατρό της στην περίπτωση που αντιμετωπίζει κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρατίθενται να είναι ακριβείς και σύμφωνες με τις πλέον σύγχρονες ιατρικές γνώσεις. Παρόλα αυτά, επειδή η ιατρική είναι μια επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς, οι γυναίκες θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους για τυχόν νεότερες ιατρικές εξελίξεις.