ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

PROGENNHTIKOS ELEGXOSΗ μη επεμβατική προγεννητική διάγνωση βασίζεται στο γεγονός ότι στο αίμα της μητέρας κυκλοφορεί φυσιολογικά μια μικρή ποσότητα γεννητικού υλικού (DNA) του εμβρύου. Παίρνοντας αίμα από τη μητέρα, στέλνουμε το δείγμα στις ΗΠΑ, όπου με ειδικές τεχνικές το εμβρυϊκό DNA απομονώνεται και επεξεργάζεται. Μετά ακολουθεί ο έλεγχος για τυχόν χρωμοσωμικές ανωμαλίες (σύνδρομο Down, τρισωμίες 18 και 13, τριπλοειδίες) με ακρίβεια 99,99%.

Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε πρακτικά να βεβαιωθούμε για την χρωμοσωμική αρτιότητα του εμβρύου για τις προαναφερθείσες γενετικές ανωμαλίες, με απολύτως ακίνδυνο για την εγκυμοσύνη τρόπο σε σχέση με τις επεμβατικές μεθόδους διάγνωσης (αμνιοπαρακέντηση και λήψη χοριακής λάχνης).