ΛΗΨΗ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Τα βλαστοκύτταρα είναι τα αρχέγονα εμβρυϊκά κύτταρα που μετά τον τοκετό βρίσκονται στον ομφάλιο λώρο. Αποτελούν πολυδύναμα κύτταρα που έχουν την ικανότητα να εξειδικεύονται σε όλες τις κατηγορίες κυττάρων (π.χ. μυϊκά, νευρικά, καρδιακά). Γι’ αυτόν το λόγο, τα βλαστοκύτταρα θεωρούνται πολύτιμη ‘πρώτη ύλη’ από την οποία μπορεί να προκύψει πρακτικά κάθε κύτταρο του ανθρώπινου σώματος.

Εδώ και μερικά χρόνια έχουν δημιουργηθεί τράπεζες βλαστοκυττάρων, δημόσιες και ιδιωτικές που φιλοδοξούν να καλύψουν τις ανάγκες φύλαξης των βλαστοκυττάρων για τυχόν μελλοντική χρήση.

Οι εφαρμογές των βλαστοκυττάρων αυξάνονται συνεχώς. Προς το παρόν, η μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων πραγματοποιείται κυρίως σε ογκολογικές παθήσεις του αίματος, ώστε να δημιουργηθούν νέα αιματοποιητικά κύτταρα από τα βλαστοκύτταρα. Έχει επίσης επιτευχθεί η δημιουργία κι άλλων ιστών (μυοκάρδιο, πάγκρεας, κερατοειδής κ.ά.) από τα μεταμοσχευμένα βλαστοκύτταρα, αλλά η όλη διαδικασία δεν είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένη.

Το κύριο πλεονέκτημα των ιδιωτικών τραπεζών είναι ότι το μόσχευμα είναι απόλυτα ιστοσυμβατό με τον λήπτη (αφού ο ίδιος είναι και ο δότης). Αντίθετα, οι δημόσιες τράπεζες παρέχουν ιστοσυμβατά μοσχεύματα, που όμως δεν είναι του ίδιου του δότη. Αν οι γονείς ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε φύλαξη βλαστοκυττάρων, καλό είναι να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με τις τράπεζες βλαστοκυττάρων (δημόσιες και ιδιωτικές) που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Οι εξελίξεις στον τομέα των βλαστοκυττάρων είναι συνεχείς και οι ελπίδες για ευρεία χρήση τους στο μέλλον είναι μεγάλες. Οι υποψήφιοι γονείς ενθαρρύνονται να ρωτούν τον γιατρό τους για τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα αυτό.