ΣΤΑΔΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η εγκυμοσύνη διακρίνεται σε 3 τρίμηνα (εβδομάδες 0 – 14, 14 – 27 και 27 – τοκετός).

Στάδια εγκυμοσύνης                                                            Εβδομάδες  Κύησης
Τελευταία έμμηνος ρύση                                                                       0
Γονιμοποίηση                                                                                        2
Το γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτεύεται στην μήτρα                            3
Ο σάκος της εγκυμοσύνης ανιχνεύεται στον υπέρηχο                       5
Καρδιακή λειτουργία ανευρίσκεται στον υπέρηχο                              6
Αρχίζουν να σχηματίζονται τα άκρα                                                     7
Σχηματίζεται ο σκελετός και τα δάχτυλα χεριών και
ποδιών                                                                                                   9
Το έμβρυο αντιλαμβάνεται ήχους                                                       14
Το σώμα του εμβρύου αρχίζει να μεγαλώνει με                               16
εναπόθεση λιπώδους ιστού
Ο πλακούντας σχηματίζεται πλήρως                                                 20
Η ταχύτητα πρόσληψης βάρους της εγκύου
αυξάνεται                                                                                              24
Το έμβρυο αλλάζει θέσεις πιο συχνά και οι πνεύμονες  

συνεχίζουν να αναπτύσσονται                                                          25-37                                                                                                                                                                              

Το έμβρυο αρχίζει να παίρνει θέση με το κεφάλι προς την πύελο  36                                                                                                

Το τελειόμηνο έμβρυο έχει μήκος περίπου 50 εκ. και βάρος 3+ κιλά                                                            

Τοκετός                                                                                             37-40