ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ

Η αποβολή του κυήματος ή παλίνδρομη κύηση είναι ένα δυσάρεστο γεγονός με σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες για το ζευγάρι. Πολύ συχνά το ζευγάρι πιστεύει ότι είναι μόνο του σε αυτή την κατάσταση και ότι η αποβολή του κυήματος είναι ένα σπάνιο γεγονός. Η πραγματικότητα είναι ότι περίπου το 15% όλων των ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΩΝ με υπέρηχο κυήσεων δεν θα προχωρήσουν, είτε νωρίτερα είτε αργότερα στην εγκυμοσύνη. Αν στο παραπάνω ποσοστό προσθέσουμε τις κυήσεις που αποβάλλονται προτού η γυναίκα καταλάβει ότι είναι έγκυος, τότε το συνολικό ποσοστό αποβολών υπολογίζεται περίπου στο 30-40%. Με λίγα λόγια, 1 στις 3 εγκυμοσύνες δεν προχωράει και καταλήγει σε αποβολή.

Η συνηθέστερη αιτία των αποβολών είναι χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου που οφείλονται απλά σε κακή τύχη. Η λεπτομερέστερη αναζήτηση των πιθανών αιτίων μιας αποβολής πρέπει να γίνεται από τον γυναικολόγο.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, μία αποβολή δεν σημαίνει κάτι για το αναπαραγωγικό μέλλον του ζευγαριού, που έχει κάθε δικαίωμα να είναι αισιόδοξο για μια μελλοντική προσπάθεια. Κάποια λίγα ζευγάρια όμως, έχουν τη δυσάρεστη εμπειρία να έχουν δεύτερη ή και τρίτη συνεχόμενη αποβολή. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται συστηματική διερεύνηση του ζευγαριού για την ανεύρεση πιθανής αιτίας που μπορεί να εξηγήσει τις συνεχόμενες αποβολές. Από τυπικής άποψης, ο ορισμός των καθ’ έξιν αποβολών αποδίδεται μετά από 3 συνεχόμενες αποβολές.

Οι βασικές εξετάσεις που πρέπει να γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι:

 •  Χρωμοσωμικός έλεγχος και στους δύο γονείς

Στην γυναίκα ελέγχονται επιπλέον

 •  Θυρεοειδικές ορμόνες και θυρεοειδικά αντισώματα
 •  Αντισώματα για Λύκο και καρδιολιπίνη
 •  Προλακτίνη
 •  Πηκτικός μηχανισμός
 •  Κολπικά και τραχηλικά υγρά
 •  Τρισδιάστατος υπέρηχος έσω γεννητικών οργάνων

Αν βρεθεί κάποιο πρόβλημα, αντιμετωπίζεται καταλλήλως. Αξίζει να τονιστεί ότι μόνο στο 50% των περιπτώσεων ανευρίσκεται κάποιο πρόβλημα με τις παραπάνω εξετάσεις. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν πιο εξειδικευμένες εξετάσεις ανάλογα με την κρίση του θεράποντα ιατρού:

 •  AMH, FSH, LH (για την εκτίμηση της ποιότητας των ωαρίων)
 •  Προγεστερόνη (για τον αποκλεισμό ανεπάρκειας ωχρού σωματίου)
 •  Υστεροσκόπηση (για τον αποκλεισμό ανατομικών ανωμαλιών της μήτρας)
 •  Εξειδικευμένες εξετάσεις θρομβοφιλίας
 •  Εξειδικευμένες εξετάσεις ανοσολογίας

Ακόμα και αν δεν βρεθεί καμία αιτία για τις επαναλαμβανόμενες αποβολές, η πιθανότητα ευτυχούς αποτελέσματος σε επόμενη εγκυμοσύνη είναι αρκετά πάνω από 50%.