ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ – ΟΡΙΣΜΟΣYPOGONIMPTHTA

Η υπογονιμότητα ορίζεται ως η αδυναμία ενός ζευγαριού να επιτύχει σύλληψη και να τεκνοποιήσει έπειτα από τουλάχιστον ένα έτος τακτικών σεξουαλικών επαφών χωρίς τη χρήση αντισύλληψης.
Η αύξηση του φαινομένου της υπογονιμότητας είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών παραγόντων. Σήμερα, για πολλές γυναίκες η έναρξη της δημιουργίας οικογένειας τοποθετείται χρονικά σε μεγαλύτερες ηλικίες λόγω σπουδών, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη πιθανότητα για σύλληψη και τεκνοποίηση. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Η μέση φυσιολογική πιθανότητα επιτυχίας κυήσεως σε ένα γόνιμο ζευγάρι με κανονική σεξουαλική ζωή είναι 20-25% ανά έμμηνο κύκλο.
Κατά μέσο όρο το 85% των ζευγαριών χωρίς πρόβλημα πετυχαίνουν εγκυμοσύνη μέσα σε 1 χρόνο και το 92% μέσα σε 2 χρόνια.
1 στα 6 ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα γονιμότητας.