Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Η ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ

Γονιμοποίηση
Όταν ένα ζευγάρι έχει σεξουαλική επαφή κατά τη διάρκεια των γόνιμων ημερών της γυναίκας, το σπέρμα κολυμπάει από τον κόλπο μέσα στη μήτρα και κατά μήκος της σάλπιγγας, όπου θα συναντήσει το ωάριο, το οποίο έχει ήδη απελευθερωθεί μετά την ωορρηξία. Παρά το γεγονός ότι από γόνιμους άνδρες απελευθερώνονται εκατομμύρια σπερματοζωάρια, μόνο ένα σπερματοζωάριο αρκεί για να γονιμοποιηθεί φυσιολογικά ένα ωάριο.

Εμφύτευση
Μετά τη σύλληψη, το γονιμοποιημένο ωάριο ταξιδεύει μέσα στην σάλπιγγα προς τη μήτρα και αρχίζει να πολλαπλασιάζεται σε 2, 4, 8, 16 κ.ο.κ. κύτταρα. Όταν φθάσει στη μήτρα, εμφυτεύεται στο ενδομήτριο περίπου 5 ημέρες μετά τη γονιμοποίηση. Το ωχρό σωμάτιο συνεχίζει να παράγει την ορμόνη προγεστερόνη που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της σταθερότητας του ενδομητρίου και κατ’ επέκταση της εγκυμοσύνης.

Ένα αρκετά επεξηγηματικό video που περιγράφει την ωορρηξία και τη γονιμοποίηση βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.youtube.com/watch?v=dwtFYOLFeNw